In atentia consumatorilor casnici

Home / In atentia consumatorilor casnici

Potrivit prevederilor art. 61 pet. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, care a intrat în vigoare la data de 29 decembrie 2018, art. 174 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, a fost completat cu alin. (71), care prevede următoarele: „clientii casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea reglementată”.

Având în vedere cele mai sus menționate, „Clientii casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul să revină la furnizarea reglementată” , la operatorul economic care desfășoara activitatea de furnizare reglementată la locul respectiv de consum.